حضور مهندس طرز طلب مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در آغاز سفر به مازندران در نیروگاه شهید سلیمی نکا


در این سفر ایشان از طرحهای احداث و توسعه نیروگاه های کوچک در استان مازندران بازدید بعمل می آورند .
در این حضور که مهندس نعمتی و برخی از مدیران نیروگاه نکا ایشان را همراهی می کردند , مشکلات نیروگاه, پروژه های بهینه سازی و طرح های در حال اجرا در نیروگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
:small_orange_diamond::small_blue_diamond::small_orange_diamond::small_blue_diamond:
                                                                                                                                                    www.afaghonline.ir