فیلم | صالحی: اگر خدای نکرده برجام فروریخت، سالن ما برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته آماده است

سه شنبه 15 خرداد 1397 بازدید: 737 کد خبر: 12780 [نسخه چاپی]