رضا صالحی امیری:

مردم کمبود را تحمل می‌کنند، تبعیض و فساد را هرگز!

جمعه 22 دی 1396 بازدید: 744 کد خبر: 12731 [نسخه چاپی]

«سه نکته کلیدی را باید در این مقطع مدنظر قرار داد. یک حل و فصل مشکلات موسسات مالی و اعتباری است که چالش عمده‌ای در نظام سیاسی است. نکته دوم مساله بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی و مساله سوم فساد در سیستم است. مردم حاضر هستند کمبودها را در کشور تحمل کنند اما تبعیض و فساد را هرگز.»

به گزارش ایسنا، رضا صالحی امیری در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت: «درباره حوادث اخیر، رفتار‌شناسی معترضان بیانگر دو سطح از اعتراض است؛ سطح اول مطالبات اقتصادی و معیشتی است و سطح دوم تخریب‌گری. همان‌ طور که مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور گفته‌اند باید مرز‌بندی شفاف میان اعتراض قانونی و تخریب‌گری داشته باشیم. دولت و شخص رییس‌جمهور با مردم صادق هستند. از همین رو رییس‌جمهور نسبت به حل و فصل مشکلاتی که در کشور به وجود می‌آید، حساسیت ویژه‌ای دارند. همچنین باید به این موضوع توجه داشت که حجم چالش‌ها و مشکلات به حدی است که نمی‌توان از دولت انتظار معجزه داشت. به اعتقاد من در این شرایط باید تلاش حداکثری برای اقناع افکار عمومی انجام شود که مردم در جریان چالش‌ها و مشکلات دولت قرار گیرند تا با آگاهی از واقعیت‌های موجود جامعه رفتار خود را تنظیم کنند.

من باور دارم جامعه نسبت به نظام سیاسی اعتماد و اعتقاد دارد. جامعه نسبت به دولت و خدمات آن قدردان است اما باید نخبگان، اصحاب رسانه و به‌ ویژه صدا و سیما رسالت خود را برای انعکاس خدمات دولت و نظام به افکار عمومی بیشتر به خرج دهند. سه نکته کلیدی را باید در این مقطع مد‌نظر قرار داد. یک حل و فصل مشکلات موسسات مالی و اعتباری است که چالش عمده‌ای در نظام سیاسی است. نکته دوم مساله بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی و مساله سوم فساد در سیستم است. مردم حاضر هستند کمبود‌ها را در کشور تحمل کنند اما تبعیض و فساد را هرگز. همه دولتمردان، روشنفکران و اصحاب رسانه باید در ایجاد امید مردم به آینده تلاش کنند. اگر همه امکانات را فراهم کنیم اما بذر امید کاشته نشود خدمات و تلاش‌ها نادیده گرفته می‌شود.»