نگاهی دوباره به بازارگرمی طنرهای لهجه دار رسانه ای:

آذری ها، ناجی مازنی ها و پایان تمسخر اقوام در رسانه ملی!

شنبه 30 آبان 1394 بازدید: 1877 کد خبر: 10203 [نسخه چاپی]
اعتراض قاطبه اهالی استانها و شهرهای آذری نشین به یکی از برنامه های ناپسند و موهن فتیلیه ای های دوست داشتنی در ماه جاری که منجر به عذرخواهی رئیس محترم رسانه ملی، معاونین، مدیران ذیربط و نیز تعطیلی موقت این برنامه و تنبیه شدید عوامل مدیریتی آن تا مرز اخراج و عزل برخی از آنها و نهایتاً صدور بخشنامه ای مبتنی بر ممنوعیت رسمی استفاده از لهجه های قومیتی در کلیه شبکه های رسانه ملی گردید، علیرغم همه تلخی های اولیه، پایان شیرینی داشت و به واسطه ی این اعتراض همگانی، نه تنها لهجه آذری از سیطره  طنزپردازان لودگی گرا خارج شد، بلکه به لطف بخشنامه پایانی مورد اشاره، ما شاهد رهایی تمامی لهجه های اقوام ایرانی از جمله زبان شیرین مازندرانی از اسارت چندین ساله برنامه سازان شبکه های سراسری بوده ایم!