سیاسی

انتقاد ایران از رویکرد غیرمسئولانه آمریکا در کنفرانس خلع سلاح

سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو از رویکرد غیرمسئولانه و غیرقانونی آمریکا در کنفرانس خلع سلاح انتقاد کرد.