یادداشت

بازگشت هدفمندی به ریل رفاه، اما و اگرها

افاق-رئیس جمهور محترم یازدهم در ابتدای شروع بکار خویش و در پیامی به همایش تبیین مفهوم «اعتدال» آنرا «محملی برای بهتر زیستن مردم» دانستند و بدون شک یکی از مصادیق بارز «بهتر زیستن»، تحقق نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است.

آنچه رییس‌جمهور نگفت

صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران

شاخه گلی هم از ما بگیر، آقای وزیر!

علی ربیعی گفته کارگر بوده اما روزنامه نگار و روزنامه دار هم بوده و قلم هم می زده تا جایی که در جشنواره ششم مطبوعات در سال 1378 قلم بلورین گرفت. از این رو روزنامه نگاران از او انتظار بیشتری دارند.

 

 
 

مژده‌ای برای بدون بیمه‌ها

انوشیروان محسنی‌بندپی رییس سازمان بیمه سلامت ایرانیان