یادداشت

نهضت 9 دی و بصیرت و میثاق ماندگار!

یوم الله 9 دی مصداق گذر از یکی از پیچ های خطرناک تاریخی

 

 

بازگشت هدفمندی به ریل رفاه، اما و اگرها

افاق-رئیس جمهور محترم یازدهم در ابتدای شروع بکار خویش و در پیامی به همایش تبیین مفهوم «اعتدال» آنرا «محملی برای بهتر زیستن مردم» دانستند و بدون شک یکی از مصادیق بارز «بهتر زیستن»، تحقق نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است.