یادداشت

برگزاری اجلاس غیرمتعهدها بیانگر ثبات سیاسی در نظام اسلامی است

نماینده مردم نور و محمود آباد گفت : برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش غیرمتعهدها ، بیانگر ثبات و امنیت سیاسی در داخل كشور و جایگاه والای نظام اسلامی در عرصه های بین المللی است.

میزبانی اجلاس به اهتزار درآمدن پرچم ایران در عرصه سیاسی است

نماینده مردم بابل در مجلس گفت: میزبانی ایران در اجلاس کشورهای غیرمتعهد پرچم پرافتخار ایران را در میدان سیاست به اهتزاز درآورده است.

استانداردسازی زمین فوتبال قائمشهر 300 میلیون تومان اعتبار می‌خواهد

 نماینده قائمشهر، سوادکوه، جویبار و کیاکلا و عضو فراکسیون ورزش مجلس از استانداری مازندران خواست با تخصیص اعتبار 3 میلیارد ریالی برای استانداردسازی زمین فوتبال شهید وطنی قائمشهر موافقت کند.

مشخص نبودن زمان بهره برداری کمربندی جنوبی بابل نگران کننده است

نماینده مردم بابل در مجلس از مشخص نبودن زمان بهره برداری کمربندی جنوبی بابل ابراز نگرانی کرد.