یادداشت

توجیه و آموزش ، حلقه مفقوده كشاورزی بهشهر است

 نماینده مردم شهرهای بهشهر ، نكا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفت : توجیه و آموزش ، حلقه مفقوده كشاورزی بهشهر است كه با تلاش بیشتر شوراهای اسلامی روستاها ، این مشكل برطرف خواهد شد.

وزارت ورزش از پرداخت‌های مالی اضافی جلوگیری کند

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ورزش از پرداخت‌های مالی اضافی جلوگیری کند.

برخی از مصوبات سفر استانی دولت بدون مطالعه بود

نماینده مردم جویبار، قائمشهر و سوادکوه در مجلس گفت: دولت در سفرهای استانی اقدامات خوبی انجام داد و برخی از کارهای بزرگ بدون مطالعه بوده و برخی از موضوع‌ها با بودجه داخلی مجلس متناسب نیست.

مازندران به عنوان یک استان عملیاتی پایلوت شود

عضو فراکسیون ورزش در مجلس شورای اسلامی گفت: مازندران به عنوان یک استان عملیاتی پایلوت شود.

نداشتن نقدینگی بزرگ ترین و مهم ترین مشكل سد گلورد است

نماینده مردم شهرهای بهشهر ، نكا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفت : نداشتن نقدینگی بزرگ ترین و مهم ترین مشكل سد گلورد است كه در صورت تامین بموقع اعتبارات مورد نیاز آن ، این طرح بزرگ عمرانی در زمان مقرر تكمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

قیمت‌گذاری برنج با وضعیت کشاورزان متناسب باشد

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت‌گذاری برنج با وضعیت کشاورزان متناسب باشد.

نهضت اشتغال مولد در کشور ایجاد شود

نماینده مردم بابل گفت: باید نهضت همه جانبه برای اشتغال مولد ایجاد شود.

سخنرانی رهبر انقلاب در اجلاس سران عزت نظام را به اوج می‌رساند‌

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی گفت: سخنرانی رهبر انقلاب در اجلاس سران غیر متعهدها عزت نظام را به اوج می‌رساند.

مقابله با زورگویی هدف اصلی اجلاس غیرمتعهدها است

عضو کمیسیون آیین نامه داخلی و شوراهای مجلس گفت: مقابله با زورگویی هدف اصلی اجلاس غیرمتعهدها است.

برگزاری اجلاس غیرمتعهدها بیانگر ثبات سیاسی در نظام اسلامی است

نماینده مردم نور و محمود آباد گفت : برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش غیرمتعهدها ، بیانگر ثبات و امنیت سیاسی در داخل كشور و جایگاه والای نظام اسلامی در عرصه های بین المللی است.

میزبانی اجلاس به اهتزار درآمدن پرچم ایران در عرصه سیاسی است

نماینده مردم بابل در مجلس گفت: میزبانی ایران در اجلاس کشورهای غیرمتعهد پرچم پرافتخار ایران را در میدان سیاست به اهتزاز درآورده است.

استانداردسازی زمین فوتبال قائمشهر 300 میلیون تومان اعتبار می‌خواهد

 نماینده قائمشهر، سوادکوه، جویبار و کیاکلا و عضو فراکسیون ورزش مجلس از استانداری مازندران خواست با تخصیص اعتبار 3 میلیارد ریالی برای استانداردسازی زمین فوتبال شهید وطنی قائمشهر موافقت کند.