یادداشت

مشق قانون

اخیرا رئیس فرهنگستان علوم پزشکی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می باشد و از قضا مدتها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است در مصاحبه ای اعلام داشته اند که " خدمات بهداشتی بایستی بیمه شوند .....

لزوم استفاده بهینه از ظرفیت های روز جهانی قدس!

در حالی ما امسال سی و ششمین سالروز پیدایش روز جهانی قدس را که از ابتکارات بی بدیل اندیشه های جهانی امام راحل است، گرامی می داریم که هر سال علیرغم دستاوردهای بزرگی که برای اسلام و مسلمانان در پی دارد، باز هم ما شاهد دستاوردهایی به مراتب بزرگتر از سالهای گذشته ایم.

"حکومت دینی توسعه دهنده تامین اجتماعی"

حجت الاسلام عباس پورکریم

کارشناس فرهنگی مذهبی

 

 

از گذشته های دور تا به امروز حکومتها برای بقا واستمرانیاز به پشتوانه محکم حمایتی داشته اندتا بتوانند برنامه ها و شیوه های حکومتگردانی خود را به پیش ببرند

DBیاDC؟ مساله این نیست

چندی است مباحثی حول محور نحوه تامین مالی طرحهای مستمری مطرح شده و می شود.