یادداشت

«دیوار کوتاه بیمه ها»


صنعت بیمه (تجاری و اجتماعی)بطور اعم و بیمه های اجتماعی بطور اخص بعنوان یک راهکار توزیع ریسک، موجد هم افزایی و پیوستگی اجتماعی، فراهم ساز آرامش خاطر و امید و اطمینان نسبت به آینده، صیانت کننده از مردم در مقابل تکانه‌های (شوک های) اقتصادی و اجتماعی، ایجاد کننده توازن اجتماعی و ابزار اعمال سیاست های بازتوزیعی اقتصادی از طریق توزیع بین النسلی و بین قشری و ... در تمامی کشورهای دنیا پذیرفته شده و بعنوان "کالای عمومی" و یک سازوکار مدرن در گفتمان خیرجمعی بمنظور ایجاد همبستگی اجتماعی و تولید و انباشت سرمایه اجتماعی و توسعه و تعالی سرمایه انسانی جوامع مطرح می باشد.

همیشه پای یک پزشک در میان است

در حالی که بحث پای " حقوق های نجومی" و "املاک نجومی"  هنوز داغ نگه داشته می شود چرا هیچکس  به کارانه های نجومی پزشکان  نمی پردازد؟!

"گور"

                 تقدیم به "آرمان"گورخواب شهریاری

بیراهه های نظام سلامت

تحلیل اقتصادی عملکرد نظام بیمه سلامت در گفت‌وگو با علی حیدری، نایب‌رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی 

هفته نامه تجارت فردا مصاحبه اینجانب را در خصوص طرح تحول سلامت و ادغام بیمه ها انتشار داده است:

نهاد ناظر و پاسخ به شوک های چندگانه صندوق ها

علی حیدری؛ نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

همای ٥ ستاره بر شانه بورس ایران

دکترعلیرضا امیرپور - مشاور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

دکتر رضا امینی ؛ مشاور مدیر عامل و مدیر کل امور استانهای سازمان تامین اجتماعی:منابع انسانی سازمان و انتصاب مدیران

بی شک دنیای کنونی دنیای سازمانهاست و پایه واساس  این سازمانها انسانها هستند. انسانهایی که در کالبد سازمان روح می دمند آن را به حرکت در می آورند و اداره می کنند. سازمانها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. حتی با وجود فناوریها سازمان ها و تبدیل آنها به توده ای از سخت افزار همچنان نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردی در بقای سازمان کاملاً مشهود است.

سیستم سنتی در ثبت قراردادها 70 ساله شد

پس از گذشت 70 سال از سال 1325 تاکنون، با خداحافظی از سیستم کاملا سنتی و دستیِ ثبت قراردادها و نقل و انتقال بازیکنان که در این 70 سال تغییر جدی و ماهوی پیدا نکرده است