علم ،فرهنگ ،تاریخ

ارزشيابي و آسيب‌شناسي(بروندادهاي علمي)

دانشگاه اصفهان- 31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393

فراخوان شماره 4

آزمایش نخستین دست مصنوعی دارای حس لامسه بر روی یک بیمار

در یک فرایند پزشکی پیشگامانه، دست مصنوعی دارای حس، برای اولین بار در رم بر روی یک مرد جوان مورد آزمایش قرار گرفت.