ویژه وپربیننده از دیگر رسانه ها

پاسخ ربیعی مجلس را قانع نکرد/ وزیر تعاون دوکارته شد

با قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر تعاون به سئوال نماینده تهران، علی ربیعی دومین کارت زرد خود را از بهارستان دریافت کرد.

جوان 18 ساله ایرانی به داعش پیوست

یک ایرانی ساکن آمریکا به گروهک تروریستی داعش پیوست.

کارگرترین کارشکنی‌ها در روز آخر مذاکرات/ بازهم رئیس جمهور درباره حجاب مردان سخنرانی کرد/

«به اضافه تابناک»، شنبه تا چهارشنبه به استثنای تعطیلات رسمی، هرشب برای مشاهده مخاطبان ‌روی خروجی «تابناک»‌ قرار می‌گیرد؛ بسته‌ای که روایتی از متن و حاشیه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ورزش با رویکردی متفاوت است...


در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/516960/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF © www.tabnak.ir

برکناری ناگهانی یک مدیر رسانه ای در مدیریت شهری ساری !

آفاق انلاین -صرف نظر از قابلیت فردی وحرفه ای حاجیان ، حق این است در صورت صحت این خبرحداقل به عنوان یک فرد رسانه ای ودر شرایطی که مدیران پیوسته دم از احترام برای فعالان این عرصه می زنند این تغییر در موقعیتی بهتر وسازو کاری مطلوب تر صورت گیرد....