اخبار کار و تامین اجتماعی

در آستانه تحول جدی در خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی هستیم

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: با مجموعه اقداماتی که توسط تمامی واحدها در سازمان تأمین‌اجتماعی انجام شده است، در سال 93 شاهد تحول اساسی در حوزه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی هستیم.

۸۰۰ هزار کودک برای مقابله با فقر شناسایی شدند

خبرگزاری تسنیم: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که دولت دو سیاست اشتغالزایی و توسعه رفاه را با هم دنبال می کند گفت: در دولت تدبیر و امید شورای عالی رفاه تشکیل و ۸۰۰ هزار کودک برای مقابله با فقر شناسایی شده‌اند.