اخبار کار و تامین اجتماعی

پیام تبریک مدیرکل تامین‌اجتماعی مازندران به دبیر اجرائی تشکیلات خانه کارگر مازندران


سیدعلی اصغرمحمودی مدیرکل تامین‌اجتماعی مازندران   با صدور بپامی فرا رسیدن هفته کارگر را  نصراله دریابگی ٰدبیر اجرائی تشکیلات خانه کارگرمازندران تریک گفت. متن  پیام به شرح ذیل است.