دیدگاه

جمعیت ایثارگران/مید بابانیا

بابانیا = دبیر جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی شهرستان بابل

ولایتی،پیروز مناظره سوم

وبلاگ > زیباکلام، صادق - دلم می‌خواست می‌توانستم بنویسم که برنده مناظره دیروز دکتر حسن روحانی و در جایگاه بعدی دکتر محمدرضا عارف می‌بودند. اما این‌گونه نشد.

برنج با رنج بسیار تولید می‌شود

برنج پس از گندم مهم‌ترین محصول و غذای نیمی از مردم جهان است. ورود آن به سرزمین ایران تاریخ چند هزار ساله دارد و از غذای‌های درباری محسوب می‌شد. برنج به عنوان غذایی که برای هدیه دادن به سران، بزرگان و پادشاهان در نظر گرفته می‌شده است.