دیدگاه

سازمان بی دفاع

دیروز مناظره ای در ارتباط با طرح حمایتی سابقه فروشی (موسوم به طرح بازنشستگی با کمتر از دهسال سابقه بیمه)در تلوزیون برگزار شد. و موافقان و مخالفان طرح به بحث در این باره پرداختند

رویت هلال ماه ربیع از پاستور

نباید پس انتخاب استاندار اردوکشی کنیم و مخالف و موافق درست کنیم بلکه باید با همدلی و خرد جمعی به دنبال کمک به استاندار منتخب باشیم.

ایجاد انجمن صنفی کارکنان تأمین اجتماعی را جدی بگیرید!

اختصاصی آفاق انلاین -عزیزآذرخرداد دبیرسابق گروه تأمین اجتماعی روزنامه خورشید

واکنش کاربران خبرآنلاین به عملکرد اقتصادی احمدی نژاد/ما رو گذاشتن توی آمپاس از نظر مالی

اقتصاد > اقتصاد کلان - کاربران خبرآنلاین با درج نظر در انتهای گزارشی درباره عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد اظهار نظر کرده اند.