دیدگاه

مناظره زیبا کلام و ایزدی درباره رابطه با آمریکا در دانشگاه تربیت مدرس/کامل/

در حالی که فواد ایزدی معتقد است که آمریکا ستیزی به دلیل سیاست‌های آمریکا نسبت به کشورمان بوده است، صادق زیبا کلام می‌گوید که آمریکا ستیزی منافع ملی ایران را تامین نمی‌کند.

مجتهدزاده:با یک​لنگه کفش پرت​کردن فکر نکنیم همه ازما متنفراند/نباید مذاکرات هسته​ای افشا بشود

سیاست > دیپلماسی - پیروز مجتهدزاده معتقد است که حسن روحانی در انتخابات امسال از مردم ایران ماموریت گرفته است تا روابط خارجی ایران را بهبود ببخشید.

استاد روحانی در دانشگاه گلاسکو:خاتمی نبود، بدون شک روحانی رئیس جمهور نمی شد

تحصیل دکتر روحانی در دانشگاه گلاسگو اسکاتلند و مدرک دکترای وی در ابتدای شروع به کار دولت توسط برخی از روزنامه های داخل و خارج کشور مشکوک و جعلی ارزیابی شد.

سازمان بی دفاع

دیروز مناظره ای در ارتباط با طرح حمایتی سابقه فروشی (موسوم به طرح بازنشستگی با کمتر از دهسال سابقه بیمه)در تلوزیون برگزار شد. و موافقان و مخالفان طرح به بحث در این باره پرداختند

رویت هلال ماه ربیع از پاستور

نباید پس انتخاب استاندار اردوکشی کنیم و مخالف و موافق درست کنیم بلکه باید با همدلی و خرد جمعی به دنبال کمک به استاندار منتخب باشیم.

ایجاد انجمن صنفی کارکنان تأمین اجتماعی را جدی بگیرید!

اختصاصی آفاق انلاین -عزیزآذرخرداد دبیرسابق گروه تأمین اجتماعی روزنامه خورشید