صنعت واقتصاد

پیگیری برای افزایش سقف وام مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش سقف وام مسکن همچنان در حال پیگیری است.

تا 60 درصد ارزان‌فروشی در بازارهای خارجی

صادرات پژوپارس 132درصد ارزان‌تر از قیمت مصرف‌کننده ایرانی به عراق یا ارسال پیکاپ 104درصد زیر قیمت ایران به بنین؛ این تنها بخشی از دستاورد صادرات خودرو کارخانجات خودروساز در سال جاری است.

واشکافی جزییات یارانه هدفمند

در تبصره هدفمندی یارانه‌ها که روز گذشته تحویل مجلس شد، 63هزارمیلیاردتومان هم در بخش هزینه و هم در بخش درآمد لحاظ شده است.

تغییرات و جذابیت‌های قراردادهای جدید نفتی اعلام شد

عضو کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی با تشریح موانع قراردادهای کنونی صنعت نفت، تغییرات و جذابیت‌هایی را که باید در قراردادهای جدید اعمال شود را اعلام کرد