صنعت واقتصاد

راه پیشرفت بازار بورس جلوگیری از تصمیمات دستوری است

یکی از مهم ترین بازار های که در سال گذشته تحت تاثیر سیاست های دولت قرار داشت بازار بورس و سرمایه بود، با اینکه در اغلب کشور های دنیا بازارهای سرمایه دیگر تحت تاثیر اوامر دولتی نیست اما در ایران هنوز برخی تصمیمات دستوری نقش اصلی را در تنظیم بازار بورس و فرا بورس بازی می کند.

حمایت بانک مهر اقتصاد از همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی

 
نخستین همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با حضور مسئولین کشوری و نخبگان اقتصاد کشور با حمایت بانک مهر اقتصاد و با سخنرانی مدیر عامل این بانک در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد