اجتماعی

سربازی 21 ماه ماند

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: مدت خدمت سربازی در سال 94 همچون گذشته 21 ماه خواهد بود.

تکلیف کسرخدمت تأهل با 21ماه شدن سربازی

در پی انتشار خبر 21 ماهه شدن خدمت سربازی در سال 94 برخی از مخاطبان ایسنا پیگیر وضعیت کسر خدمت‌های مربوط به تأهل بودند که جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.